หน้าแรก › ร่วมงาน 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ลักษณะงาน :

 • Brand & MKT & Sale Support
  - วางแผนทิศทางและภาพรวมการตลาดของช่องทางการขายหลัก ได้แก่ CDS CPN FC EXPORT
  - คิดกิจกรรมการตลาดรองรับสินค้าและรายการส่งเสริมการขาย
  - สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง และมีป
 • PR & Media
  - วางแผนการประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้าและกิจกรรมต่างๆ
  - บริหารสื่อประชาสัมพันธ์ Media Connection อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ประสานงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  - ดูแลการสื่อสารออนไลน์ และ e-business
 • Project & Licensing Sale
  - วางแผนการสร้างช่องทางการขาย Co-Brand Project Sale
  - วางแผนการขายกลุ่มสินค้า Licensing ให้กับแบรนด์ต่างๆ
  - ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ :

 • ถนัดและเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจศูนย์การค้า
 • มีทักษะดีในด้านการตลาด และการขาย
 • มี Connection ทางธุรกิจที่ดี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการทำงาน

 • Follow us on
 •